گزارشی از وضعیت احیای کتاب تقلیب المکائد در واحد احیا

0
818

یکی از بخش‌های فعال کنگره علامه میرحامد حسین (رحمة الله علیه) بخش احیاء آثار علامه می‌باشد.
هدف از تاسیس این بخش احیا و انتشار آثار آن عالم بزرگوار و تالیفات مرتبط با ایشان، خاندان و برخی از اساتید ایشان است. در راستای احیای این آثار، نسخه‌های متعددی در دست تحقیق و تصحیح قرار گرفته و آماده چاپ گردیده است.
در اینجا گزارشی از روند احیای کتاب «تقلیب المکائد» به روایت مسئول این واحد حجت الاسلام و المسلمین مهدی اسفندیاری ارائه می‌گردد

کتاب «تقلیب المکائد» از تالیفات مفتی سید محمد قلی بن سید محمد حسین نیشابوری کنتورری والد بزرگوار علامه میرحامدحسین لکهنوی است که در در رد باب دوم از 12 باب کتاب «تحفه اثنی عشریه» اثر عبدالعزیز دهلوی، نوشته شده و بخشی از مجموعه «الاجناد الاثتی عشریه المحمدیة» اثر مرحوم علامه مفتی محمد قلی به شمار می‌رود.
این اثر پس از درگذشت مولف توسط علامه حامدحسین و اعجاز حسین کامل و منتشر گردیده است.

کتاب «تقلیب المکائد» در چهار جلد و به زبان فارسی نگاشته شده و هم اکنون از این اثر 4 نسخه موجود است که 3 نسخه آن خطی و 1 نسخه چاپ سنگی است.
از میان نسخ خطی، نسخه اول نسخه‌ای است که در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره بازیابی 21824 موجود است. این نسخه به خط کاتب و ممهور به مهر علامه مفتی محمد قلی و نیرحامدحسین است و مشتمل بر 232 ورق است

نسخه دوم: این نسخه نیز در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره بازیابی 21791 موجود است که به خط کاتب بوده و ممهور به مهر مشترک علامه میرحامدحسین و علامه اعجاز حسین می‌باشد. در این نسخه حواشی متعددی به خط علامه حامدحسین و گاهی نیز اعجاز حسین مشاهده می‌شود. نسخه مذکور حدود 700 ورق است.

نسخه سوم: این نسخه مشتمل بر جزء دوم کتاب تقلیب المکائد است و در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره بازیابی 21881 به خط کرم علی موجود است.نسخه مذکور در موارد بسیاری خوانا نبوده و حاشیه‌هایی به خط علامه اعجاز حسین در آن به چشم می‌خورد. این نسخه حدود 209 ورق است

نسخه چهارم: این نسخه از موسسه برّ صغیر به دست آمده که چاپ سنگی است و در حدود 800 صفحه می‌باشد

تحقیق این کتاب که شامل مقابله نسخه‌ها، تخریج منابع و ویرایش فنی و محتوایی آن است در گروه احیای تراث بنیاد فرهنگی امامت به اتمام رسیده و پس از صفحه آرایی و فهرست‌نویسی جهت چاپ و نشر به واحد انتشارات تحویل گردید.

امید است این کتاب در همزمان با برگزاری کنگره علامه میرحامد حسین همراه با دیگر آثار علامه رونمایی گردد.

مقاله قبلیحمایت علمی و معنوی از کلیه آثار مرتبط با علامه
مقاله بعدیجمع آوری آثار علامه میر حامد حسین و خاندان ایشان

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

یک × 2 =