کتاب‌شناسی/ أوراق‌ الذّهب نوشته مفتی سیدمحمد عباس جزائری (شوشتری لکهنوی)

0
723

مؤلف، این کتاب گرانسنگ و مهم را در شرح حال استاد خود یعنی آیت‌الله العظمی علامه سیدحسین بن سیددلدار علی معروف به سیدالعلماء نوشته است.

علامه سیداعجاز حسین (برادر بزرگتر صاحب عبقات) در کتاب کشف الحجب والأستار خود درباره این اثر اینگونه می‌نویسد :

«أوراق الذهب للسید محمد عباس‌بن السید علی‌اكبر الشوستری ادام الله ایامه ذكر فیه احوال سید العلماء الاعلام مولانا السید حسین بن آیة الله فی العالمین مولانا السید دلدار علی طیب الله مضجعه وفضائله ومواعظه وخطبه ومشاغله ومصائبه ورسائله وكتبه وشرفه وحسبه واصله ونسبه. فرغ من تصنیفه فی السنة الرابعة والستین والمائتین بعد الالف».[1]

کتاب سرشار است از عبارات مسجع و جملات ادبی.

این کتاب در چند باب تدوین شده که عبارتند از:

المعدن الاول: فی اسم الممدوح

المعدن الثانی: فی فضائله و رتبه

المعدن الثالث: فی مواعظه و خطبه

المعدن الرابع: فی مشاغله و تعبه

المعدن الخامس: فی مصائبه و کربه

المعدن السادس: فی مآثره و قربه

المعدن السابع: فی رسائله و کتبه

المعدن الثامن: فی شرفه و حسبه

المعدن التاسع: فی اصله و نسبه

المعدن العاشر: فی فرعه و شعبه

الخاتمة

این کتاب گرانسنگ توسط محقق توانا شیخ علی فاضلی تصحیح و تحقیق شد و توسط موسسه کتاب‌شناسی شیعه به چاپ رسیده است.

[1] الرقم 336.

مقاله قبلیکتاب‌شناسی/ آئینه حق‌نما نوشته برخی شاگردان سید دلدار علی نقوی
مقاله بعدیشیعه شدن یکی از علمای برجسته اهل‌سنت به برکت مطالعه عبقات‌الأنوار

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

4 × 3 =