نقش سید دلدار علی نقوی در گرایش شیعیان شبه قاره هند به مسلک اصولی

0
1179

عنوان مقاله: 

نقش سید دلدار علی نقوی در گرایش شیعیان شبه قاره هند به مسلک اصولی

نویسنده:

سیدسبط حیدر زیدی

منبع:

نشریه سفیر- سال1385- ویژه نامه شماره 3

چکیده:

این مقاله در دو بخش نوشته شده که بخش اول آن پیرامون مسلک اصولی و اخباری است و بخش دوم آن که موضوع اصلی پژوهش در این مقاله است به نقش و زندگانی علامه سیددلدار علی نقوی در گرایش شیعیان شبه قاره هند به مسلک اصولی اختصاص دارد

مقاله قبلیجدول آشنایی با شخصیت علمی فرهیختگان خاندان عبقات
مقاله بعدینقش علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در هند

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

پانزده + هفده =