کتاب‌شناسی/ آئینه حق‌نما نوشته برخی شاگردان سید دلدار علی نقوی

0
981

کتاب حاضر، حاوی شرح حال آیت‌الله العظمی علامه سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی هندی می‌باشد که توسط برخی از شاگردان وی تألیف شده است. این اثر توسط محقق توانا شیخ علی فاضلی تحقیق و تصحیح گردیده و در دو جلد توسط موسسه کتاب‌شناسی شیعه برای اولین بار منتشر شده است.

این مجموعه در سه باب سامان یافته که در باب اول مدح علمای عامل و مذمت علمای سوء، در باب دوم ذکر مشایخ سید دلدار علی و شرح احوال وی و در باب سوم احوال بعضی مدعیان علم آورده شده است.

مؤلف در این کتاب، ابعاد مختلف شخصیت سید دلدار علی را به شرح زیر مورد بررسی قرار داده است:

بعد اول: ذکر اساتید وی

بعد دوم: سیّد دلدار علی در نگاه مشایخ و اساتید همچون سید بحرالعلوم، سید علی طباطبایی، سید مهدی شهرستانی و سید مهدی اصفهانی شهید

بعد سوم: تألیفات و تصنیفات

بعد چهارم: تربیت شاگردان

بعد پنجم: از حیث مسائل اجتماعی و تأثیرات وی بر توده‌های مردم

بعد ششم: بُعد سیاسی و شیوه برخورد وی با حکومت‌گران شیعی أود

بعد هفتم: ارشاد و روشنگری توده‌های مردمان از رهگذر تألیف، تصنیف، وعظ و خطابه در باب پاره‌ای از دعاوی دغدغه‌انگیز اخباریان و صوفیان که مایه برهم خوردن صفوف جامعه شیعی بود.

مقاله قبلیبازدید دبیر کل مجلس علمای هند از دبیرخانه کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین لکهنوی
مقاله بعدیکتاب‌شناسی/ أوراق‌ الذّهب نوشته مفتی سیدمحمد عباس جزائری (شوشتری لکهنوی)

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

10 − سه =