تبحر علمی علامه میرحامد حسین

0
765

وقتی که کتاب ریاض المسائل را از جناب سیدالعلماء طاب ثراه (آیت‌الله العظمی سیدحسین نقوی نصیرآبادی لکهنوی ابن‌مجدد الشريعة آیت‌الله العظمی سیددلدار علی نقوی معروف به سیدالعلماء، صاحب مناهج التدقيق و معارج التحقيق) اخذ می‌فرمود، احدی از تلامذه و مستفیدین جناب سیدالعلماء رحمة‌الله را تاب مجارات و مبارات آنجناب نبود. خود سید‌العلماء رحمةالله بر توقد خاطر و حدّت ذهن آنجناب آفرینها می‌فرمود و تمام مدت تحصیل در دو مقام آنجناب را با جناب سیدالعلماء ‌طاب‌ثراه در اخذ و تفهیم فی الجمله تأمّلی و توقفی رخ نمود. حالات اخذ آنجناب مناهج التدقیق را که از تصنیفات عالیه جناب سیدالعلماء رحمةالله می‌باشد، از این هم عجیب‌تر است. هنوز از کتاب مذکور نسخ-ی مقروءه-ی آنجناب در کتابخانه آنجناب مخزون است. از مطالعه‌ حواشی آن جودت نقد و عظمت تحقیق آنجناب در آن عمر افادات کمالیه و ارشادات عالیه بر هر ناظر بصیر واضح می‌شود.

تکملة نجوم السماء صفحه ٢٧ و ٢٨ اثر محمدمهدی کشمیری

مقاله قبلیکتاب‌شناسی/ کتاب تذکرۀ بی بهاء نوشته سیدمحمدحسین نوگانوی
مقاله بعدیبازدید دبیر کل مجلس علمای هند از دبیرخانه کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین لکهنوی

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

ده − 8 =