تبحر علمی علامه میرحامد حسین

0
65

وقتی که کتاب ریاض المسائل را از جناب سیدالعلماء طاب ثراه (آیت‌الله العظمی سیدحسین نقوی نصیرآبادی لکهنوی ابن‌مجدد الشريعة آیت‌الله العظمی سیددلدار علی نقوی معروف به سیدالعلماء، صاحب مناهج التدقيق و معارج التحقيق) اخذ می‌فرمود، احدی از تلامذه و مستفیدین جناب سیدالعلماء رحمة‌الله را تاب مجارات و مبارات آنجناب نبود. خود سید‌العلماء رحمةالله بر توقد خاطر و حدّت ذهن آنجناب آفرینها می‌فرمود و تمام مدت تحصیل در دو مقام آنجناب را با جناب سیدالعلماء ‌طاب‌ثراه در اخذ و تفهیم فی الجمله تأمّلی و توقفی رخ نمود. حالات اخذ آنجناب مناهج التدقیق را که از تصنیفات عالیه جناب سیدالعلماء رحمةالله می‌باشد، از این هم عجیب‌تر است. هنوز از کتاب مذکور نسخ-ی مقروءه-ی آنجناب در کتابخانه آنجناب مخزون است. از مطالعه‌ حواشی آن جودت نقد و عظمت تحقیق آنجناب در آن عمر افادات کمالیه و ارشادات عالیه بر هر ناظر بصیر واضح می‌شود.

تکملة نجوم السماء صفحه ٢٧ و ٢٨ اثر محمدمهدی کشمیری

مقاله قبلیکتاب‌شناسی/ کتاب تذکرۀ بی بهاء نوشته سیدمحمدحسین نوگانوی
مقاله بعدیبازدید دبیر کل مجلس علمای هند از دبیرخانه کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین لکهنوی

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

14 − 6 =