خانه ارتباط با دبیرخانه کنگره

ارتباط با دبیرخانه کنگره

قم، میدان معلم، ابتدای خیابان سمیه، 16متری عباس آباد، روبروی مدرسه علمیه شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت، طبقه دوم

تلفن/نمابر: 025-37838690-2 داخلی 501

پایگاه اینترنتی: laknavi.ir