علامه میرحامدحسین لکهنوی
خانه ارتباط با دبیرخانه کنگره

ارتباط با دبیرخانه کنگره

قم، میدان معلم، ابتدای خیابان سمیه، 16متری عباس آباد، روبروی مدرسه علمیه شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت

تلفن/نمابر:  025-37838690-2

پایگاه اینترنتی: lakhnavi.al-bayan.ir

پست الکترونیکی: congresses@emamat.ir